Skip to main content
 

Dobrodošli u Cuba Medic

Centar za pružanje informacija i saveta za zdravstvene usluge iz oblasti onkologije (lečenje kancera - kubanske vakcine), vaskularne hirurgije, dijabetesa, gangrene i imunologije

 

Cimavax EGF

 

Cimaher

 

Heberprot P75

 

Hebertrans

Kubanske vakcine

Onkološke bolesti (Lečenje kancera)

Cuba Medic pomaže kod izlečenja svih vrsta kancera kubanskim vakcinama.

Saznaj više

Imunološke bolesti (Imunologija)

Cuba Medic pomaže kod izlečenja imunoloških bolesti.

Saznaj više

Dijabetsko stopalo (Dijabetes)

Cuba Medic pomaže kod izlečenja dijabetskog stopala i dijabetesa.

Saznaj više

O nama

Centar za pružanje informacija i saveta za zdravstvene usluge iz oblasti onkologije – kubanske vakcine, dijabetsko stopalo i imunologije.

Centar svojim planom i programom predviđa proširenje delatnosti u smislu angažovanja kubanskih doktora iz oblasti: ONKOLOGIJE, VASKULARNE HIRURGIJE iz oblasti ANGIOLOGIJE sa problemom DIJABETSKOG STOPALA – GANGRENE dijabetskog porekla i IMUNOLOGIJE. Te oblasti ćemo opsluživati tako što ćemo biti u stalnom kontaktu sa najznačajnijim doktorima sa svih univerzitetskih klinika iz Havane.

Plan je da prvo da šaljemo dokumentaciju pacijenata na konsultacije doktorima koji su u stalnom angažmanu i koji imaju ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa našim centrom.

Tretiranje kubanskih lekova na bolesnicima koji uđu u program medicinskog turizma će obavljati isti doktori koji su angažovani od prvih konsultacija pa sve do konačnog izlečenja ili izabrani doktori iz naše zemlje koji su obučeni i dobro informisani o davanju kubanskih farmaceutskih proizvoda i načinu na koji deluju kubanske vakcine.

U lečenju svojih pacijenata Cuba Medic u saradnji sa eminentnim kubanskim i srpskim doktorima koristi široki dijapazon lekova za kancer – kubanske vakcine, imunološke i ostale bolesti, kao i najnovija dostignuća kubanske medicine.