Besplatne konsultacije

Princip rada našeg centra je prvenstveno da u saradnji sa vrhunskim kubanskim lekarima pomognemo oko davanja preciznih dijagnoza pacijentima po osnovu dokumentacije koju pacijent sam donosi u naš centar. Naša prevodilačka služba prevodi svu donetu dokumentaciju i šalje na konsultacije doktorima specijalstima za bolesti od koje pacijent boluje. Rok za konačan izveštaj lekara specijaliste je do 7 dana sa predloženom terapijom.

Konsultacije i izrada dokumentacije je besplatna. Za više informacija pozovite ovlašćeno lice za kontakte na tel:

+381 (0)64 555 89 28