Besplatne konsultacije

Princip rada naše zdravstvene ustanove je prvenstveno da pomognemo oko davanja preciznih dijagnoza pacijentima po osnovu dokumentacije koju pacijent sam donosi u našu zdravstvenu ustanovu. Naša prevodilačka služba prevodi svu donetu dokumentaciju i šalje na konsultacije doktorima specijalstima za bolesti od koje pacijent boluje. Rok za konačan izveštaj lekara specijaliste je do 7 dana sa predloženom terapijom.

Ako se pacijent odluči za lečenje kubanskim farmaceutskim proizvodima naša obaveza je da odgovarajući lek dopremimo u našu zdravstvenu ustanovu ili na kućnu adresu pacijenta.

Konsultacije i izrada dokumentacije je besplatna. Za više informacija pozovite ovlašćeno lice za kontakte na tel:

+381 (0)64 555 89 28

besplatne-konsultacije