Onkološke bolesti – lečenje raka

Lečenje onkoloških bolesti uz pomoć najsavremenijih dostignuća Kubanske medicine.

Lečenje tumora, raka i drugih malignih oboljenja koristeći kubanske vakcine uz konsultacije istaknutih doktora sa Kube u zemljama: Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina.

Kancer na plućima
Cerebralni kancer glave
Kancer pankreasa
Kancer debelog creva
Leukemija
Kancer jednjaka
Pacijenti sa uznapredovalim tumorima glave i vrata
Pacijenti sa glioblastomom multiforme
Leukemija vlasastih ćelija
Hronična mijeloidna leukemija
Multipli mijelom - bolest koštane srži
Ne-Hodgkinov limfom
Kožni T-ćelijski limfom
Kožni rak bazalnih ćelija
Superficijalni karcinom bešike
Hemangiom kod beba
Karcinom bubrega